• Anasayfa
 • Bilim
 • Dünyanın Katmanları ve Özellikleri Nerlerdir?

Dünyanın Katmanları ve Özellikleri Nerlerdir?

Dünyanın katmanlarını dıştan içe doğru sırasıyla; Atmosfer, Hidrosfer, Litosfer, Pirosfer, Barisfer'dir. Bu katmanların özellikleri nelerdir?
9kuyruk.com
1901
.
9kuyruk.com
22 Ocak 2022 14:05
.
Bilim
.
Yazar: 9 kuyruk
Dünyanın Katmanları ve Özellikleri Nerlerdir?

Dünyamız 5 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar; Hava Küre (Atmosfer), Su Küre (Hidrosfer), Taş Küre (Litosfer), Ateş Küre (Pirosfer) ve Ağır Küre (Barisfer)‘dir. Dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için her bir katmanın kendine özgü özellikleri bulunmaktadır ve bu katmanların etkin bir kombinasyon şeklinde görevlerini yerine getirmesi gerekir. 


Dünyanın katmanlarını dıştan içe doğru sırasıyla yazalım • Atmosfer (Gaz Katmanı, Hava Küre)

 • Hidrosfer (Su Katmanı, Su Küre)

 • Litosfer (Yer Kabuğu, Taş Küre)

 • Pirosfer (Magma Katmanı, Ateş Küre)

 • Barisfer (Çekirdek, Ağır Küre)


Atmosfer Katmanının Özellikleri: Atmosfer: Yerküreyi çepeçevre saran ve içerisinde çeşitli gazların bulunduğu tabaka. Gaz yuvarı, Hava yuvarı.


Hava Küre (Atmosfer): Dünyayı saran hava katmanıdır ve yaşam için gerekli olan gazları bulundurur. Kendi içerisinde 5 ayrı katmandan oluşmaktadır.


Atmosferin Katları, atmosferi oluşturan gazlar sıcaklıklarına, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre çeşitli katmanlara ayrılır. Atmosfer 5 ana katmandan oluşur. Yukarıdaki şekilde yer alan atmosfer katmanları sıcaklıklarına göre sınıflandırılmıştır.


Hava Küre (Atmosfer) Katmanları • Ekzosfer

 • Termosfer

 • Mezosfer

 • Stratosfer

 • Troposfer yer almaktadır.


Hidrosfer / Su Küre / Su Katmanının Özellikleri: 


Su Küre / Su Katmanı (Hidrosfer)


Su Küre (Hidrosfer): Dünyanın ¾ su ile kaplıdır. Sıvı, katı ve gaz halinde bulunan tüm dünya ortamlarındaki yapıya hidrosfer denir. Özellikle dünya çapında bakıldığında yeryüzünde en çok bulunan madde olarak bilinir.


Su Küre / Su (Hidrosfer) Katmanı: • Suyun sıvı, katı veya gaz halinde bulunduğu tüm dünya ortamlarına hidrosfer denir

 • Dünya yüzeyinin 3/4’ü sularla kaplıdır.

 • Su yeryüzünde en çok bulunan maddedir.

 • Hidrosferde bulunan okyanuslar, göller, akarsular, buzullar ve yeraltı suları yaklaşık 1,4 milyar metreküp su oluşturur.

 • Hidrosferin %97’si tuzlu su, %3’ü tatlı sudur.


Litosfer / Yer Kabuğu Katmanının Özellikleri: 


Taş Küre (Litosfer) Yer Küre Katmanı


Taş Küre (Litosfer): Dünyanın en sert ve en dış katmanıdır. Yer kabuğunu oluşturan tabaka olarak bilinir. Taş küre ya da yerkabuğu olarak anılan litosfer; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı katmandır. Üst kısmı toprak ve taşlarla kaplı olan yer kabuğunda yükseltiler, eğriler, çukurlar yer alır.


Taş Küre / Yer Kabuğu (Litosfer) Katmanı: • Litosfer, Dünya’nın en sert ve en dış katmanıdır.

 • Yer kabuğunu oluşturan tabakadır.

 • Kara canlıları ve insanlar burada yaşarlar.

 • Dünya yüzeyinin 1/4′ ünü kaplar.

 • Bu tabakayı örten toprak tabakası kaya ve minarellerin parçalanmasıyla oluşur.

 • Litosfer yaklaşık 100 km kalınlığındadır, ancak kalınlıkları yaşlarına bağlıdır. (Yaşlı litosferler daha kalındır)

 • Litosferin büyük parçalarının hareketi, volkanların, depremlerin ve dağ sıralarının küresel konumlarının yanı sıra kıtalarımızın şeklini ve yerini açıklar.


Pirosfer / Magma Katmanının Özellikleri: 


Magma / Ateş Küre (Pirosfer) Katmanı


Ateş Küre (Pirosfer): Yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunan bölümdür. Özellikle magmanın bulunduğu katman da yer alır. Katı kayadan yapılmış olup oldukça sıcaktır. Magma tabakası ve ateş küre olarak da bilinen bu tabaka, yer kabuğunun altında yer alıyor. Erimiş metaller, sıkışmış gazlar ve buhar.dan oluşur. Sert bir yapısı olmayan bu tabakadaki maddeler akışkan bir haldedir.


Magma / Ateş Küre (Pirosfer) Katmanı: • Ateş küre olarak da bilinir.

 • Yer kabuğunu ile çekirdek arasında bulunur.

 • Magmanın bulunduğu katmandır.

 • Magma katı kayadan yapılmış ve çok sıcaktır.

 • Magma çoğunlukla çekirdekten gelen ısı nedeniyle sıcaktır.

 • Magmalar zaman zaman yanardağlar aracılığıyla yüzeye çıkar. Magmanın yüzeye çıkmış haline “lav” denir.


Barisfer / Çekirdek Katmanının Özellikleri: 


Çekirdek Ağır Küre (barisfer)


Çekirdek Ağır Küre (Barisfer): Bu benim dünyanın en sıcak katmanı olarak bilinir. Metalik meteoritlerden oluştuğu tahmin ediliyor. Özellikle dış çekirdek sıvı iken iç çekirdek ise katıdır. Son tabakamız ağır küre ya da çekirdek olarak da bilinir. Dünyanın en iç kısmında yer alan bu tabaka en sıcak ve en büyük kütleye sahip tabakadır. Bu tabakayla ilgili bilgiler halen çok azdır.


Çekirdek / Ağır Küre  (Barisfer) Katmanı: • Dünya’nın en sıcak katmanıdır.

 • Ağır küre olarak da bilinir.

 • Bilim adamları, çekirdeğin birkaç nedenden ötürü metal olduğunu biliyorlar.

 • Metalik meteoritlerin çekirdeği temsil ettiği düşünülür.

 • Dünya’nın en sıcak katmanıdır.

 • Dünya’nın çekirdeği metal olmasaydı, gezegenin manyetik bir alanı olmazdı.

 • Dış çekirdek sıvı ve iç çekirdek katıdır.

 • Dış çekirdeğin katılaşmasını engelleyen ısı, iç çekirdekteki radyoaktif elementlerin parçalanmasıyla üretilir.


Dünyamızın bütün bu katmanları kendine özgü özellikleriyle canlı yaşamın hayatını devam ettirebilmesi için büyük öneme sahiptir. Bu katmanlar temelde yaşamın temel taşlarını oluşturur.

Yorumlar (0)
İlginizi Çekebilir
Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev