• Anasayfa
  • İnternet
  • Osmanlı Tarihinin Kültürel ve Medeniyet İlkleri - Kısa Özet

Osmanlı Tarihinin Kültürel ve Medeniyet İlkleri - Kısa Özet

Osmanlı Tarihinin Kültürel ve Medeniyet İlkleri - KPSS - DGS - TYT - AYT Sınavı Kısa Tarih Notları
9kuyruk.com
1707
.
9kuyruk.com
09 Aralık 2021 21:21
.
İnternet
.
Yazar: 9k
Osmanlı Tarihinin Kültürel ve Medeniyet İlkleri - Kısa Özet

Osmanlı Tarihinin Kültürel ve Medeniyet İlkleri  KPSS - DGS - TYT - AYT Sınavı Kısa Tarih Notları


- Osmanlı'da veraset sistemindeki ilk değişikliği yapan: 1. Murat


- Bursa'da Orhan Bey zaman açılan ilk saray: Bey Sarayı


- İlk ısıtmalı saray: İshak Paşa Sarayı


- Batı sarayları örnek alınarak yapılan ilk saray: Dolma Bahçe Sarayı


- Enderun ilk kez 2. Murat zamanı Edirne Sarayında kuruldu


- İlk haseki: Sultan Nilüfer Hatun


- İlk vezir: Alaaddin Paşa


- Nişancının divana ilk atamasını yapan: Fatih Sultan Mehmet


- İlk reisülküttab: Mehmet Rağmi


- İlk kaptanıderya: Karamürsel Paşa


- Divana ilk üye olan kaptanı derya: Barbaros hayrettin Paşa


- İlk şeyhülislam: Molla Fenari


- İlk kadı: Osman Bey zamanında ataması yapılan Dursun Fakih


- İlk vakıf teşkilatını Orhan Bey kurdu


- İlk orduyu Orhan Bey; Yaya ve Müsellem adıyla kurdu


- İlk tersane: Karamürsel'de Orhan Bey tarafından açıldı


- İlk Medrese Orhan Bey zamanı açılan İznik Orhaniyesi


- İlk müderris: Davud-u Kayresi


- İlk açılan banka: Bank-ı Dersaadet


- İlk cami: İznik'teki Hacı Özbek Camii


- İlk altı minareli cami: Sultan Ahmet Cami


- İlk milli marş: Mahmudiye Marşı


- Batı tarzı müzik dersi alan ilk padişah: Abdülmecit


- İlk güreş terekelerini açan: Orhan Bey


- İlk kez ders müfredatına giren beden eğitimi dersi: Jimlastik


- İlk beden eğitimi öğretmeni: Mehmet Faik Üstünidman


- Katıldığı ilk olimpiyat: 1912 Stockhalm Olimpiyatları


- Müsadereyi ilk kez uygulayan: Fatih Sultan Mehmet


- İlk esaslı kanun: Kanunname-i Ali Osman


- İlk top: 1. Kosava Savaşında kullanıldı


- Havan topunu ilk kez döken: Fatih Sultan Mehmet


- İlk zırhlı donanma Abdülaziz dönemi kuruldu


- İlk büyük tersane: Gelibolu'da 1. Beyazıt dönemi kuruldu


- İlk havacılık faaliyetleri Mahmut Şevket Paşa önderliğinde başlandı


- İlk kağıt para Abdülmecit döneminde bastırıldı (kaime)


- İlk bakır para Osman Bey döneminde bastırıldı (mangır)


- İlk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırıldı (akçe)


- İlk altın para Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırıldı (sikke-i hasane)


- İlk ayarı düşük akçe 3. Murat dönemi bastırıldı


- Mikrobu açıklayan ilk bilim insanı: Akşemsettin


- İlk rasatheneyi kuran bilim insanı: Takiyüddin Mehmet


- İlk vakanüvis: Mustafa Naima Efendi


- İlk cilt örnekleri Fatih Sultan Mehmet dönemi başladı


- İlk gazete: Le Bulletin de Nouvelles


- İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi


- İlk resmi vilayet gazetesi: Vaka-i Mısriyye


- İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval


- İlk kez kadınların siyasi haklarından söz eden gazete: Terakki


- İlk kadın roman yazarı: Fatma Aliye


- İlk türk kadın tiyatro sanatçısı: Afife Jale


- İlk türk kadın hekim: Dr. Safiye Ali


- İstanbul'daki ilk Osmanlı camisi: Fatih Camii


- Topkapı sarayının içinde yapılan ilk köşk: Çinili Köşk


- Avrupa tarzıyla yapılan ilk cami: Nuru Osmaniye Camii


- İlk mebusan meclisi toplantısının yapıldığı yer: Dolmabahçe Sarayı


- İlk siyasetname Şeyhoğlu Mustafa'nın Kenzül Küvera ve Mehekkül Ulema eserleri


- İlk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi


- İlk tiyatro: Gedikpaşa Tiyatrosu


- Eil ermeni matbaasını açan: Apkar Tıbir


- Remini yaptıran ilk padişah: Fatih Sultan Mehmet


- İlk resmi sergisini açan: Şeker Ahmet Paşa


- İlk kadın ressam: Mihri Müşfik


- İlk kadın hakları savunucusu: Fatma Aliye


- İlk kadın dergisi: Terakki-i Muhadderat


- İlk mizah dergisi: Diyojen


- İlk resmi dergi: Mirat


- İlk dergi: Vakay-i Tıbbiye


- İlk tiyatro: Gedikpaşa Tiyatrosu

Yorumlar (0)
İlginizi Çekebilir
Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev