Tüm AYT Konuları Listesi: Matematik, Edebiyat, Tarih, Geo...

Tüm AYT konularının listesi: Matematik, Geometri, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini AYT'de çıkan sorularının Konu Başlıkları
9kuyruk.com
1745
.
9kuyruk.com
11 Aralık 2021 09:46
.
İnternet
.
Yazar: 9k
Tüm AYT Konuları Listesi: Matematik, Edebiyat, Tarih, Geo...

AYT SINAVI MATEMATİK KONULARI:


- Fonksiyonlar
- Polinomlar
- II. Derece Denklemler
- Karmaşık Sayı
- Parabol
- Eşitsizlikler
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Binom
- Logaritma
- Diziler
- Türev
- İntegral
- Diziler
- Trigonometri
- Limit ve Süreklilik


AYT SINAVI GEOMETRİ KONULARI:


- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Açı - Kenar Bağtıları
- Eşlik - Benzerlik
- Açıortay - Kenarortay
- İkizkenar - Eşkenar Üçgen
- Dik Üçgen
- Üçgende Alan
- Çokgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare - Deltoid
- Analitik Geometri
- Dönüşüm Geometri
- Çemberde Açı ve Uzunluk
- Dairenin Çevresi ve Alanı
- Dik Prizma
- Dik Pramit
- Silindir - Koni - Küre
- Çemberin Analitiği


AYT SINAVI EDEBİYAT KONULARI:


- Anlam Bilgisi
- Edebi Bilgiler
- Destan Dönemi Türk Edebiyatı
- İslami Devir Türk Edebiyatı
- Divan Edebiyatı
- Halk Edebiyatı
- Edebi Akımlar
- Tanzimat Edebiyatı
- Servetifünun ve Fecriati Edbiyatı
- Milli Edebiyat
- Cumhuriyet Şiiri
- Cumhuriyet Romanı
- Cumhuriyet Dönemi
- Dünya Edebiyatı
- Çağdaş Türk Edebiyatı
- Eser Özetleri


AYT SINAVI TARİH KONULARI:


- Atatürk'ün Ölümü
- 20.yy başlarında Dünya
- İkinci Dünya Savaşı
- Soğuk Savaş dönemi
- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
- Küreselleşen Dünya
- Türklerde Devlet Teşkilatı
- Türklerde Toplum Yapısı
- Türklerde Hukuk
- Türklerde Ekonomi
- Türklerde Eğitim - Bilim
- Türklerde Sanat
- Türklerde Spor


AYT SINAVI COĞRAGYA KONULARI:


- Şehirlerin Fonksiyonları
- Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
- Ekonomik Faaliyetler
- Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler
- Nufüs
- Uluslararası Ulaşım Hatları
- Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve İnsan
- Doğal Afetler


AYT SINAVI FİZİK KONULARI:


- Vektörler
- Bağıl Hareket
- Newton'un Hareket Yasaları
- Sabit İvmeli Hareket
- Atışlar
- Enerji ve Hareket
- İtme ve Çizgsel Momentum
- Tork - Denge - Ağırlık Merkezi
- Basit Makinalar
- Elktriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
- Paralel Levhalar ve Sığa
- Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
- Alternatif Akım ve Transformatörler
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği
- Atom Modelleri
- Büyük Patlama ve Radyoaktive
- Modern Fizik


AYT SINAVI KİMYA KONULARI:


- Kuantum Sayıları
- Elktron Dizilimi
- Periyodik Özellik
- Gazlar
- Çözeltilerde Derişim
- Koligatif Özellikler
- Çözünürlük
- Kimyasal Tepkimelerde Enerji
- Kimyasal Tepkimelerde Hız
- Kimyasal Denge
- Asit - Baz Dengesi
- Çözünürlük Dengesi (KÇ)
- Redoks
- Piller
- Elektroliz
- Karbon Kimyasına Giriş
- Hidrokarbonlar
- Alkoller ve Eterler
- Karbonil Bileşikleri
- Karbonilik Asitler ve Esterler
- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişme


AYT SINAVI BİYOLOJİ KONULARI:


- Sinir Sistemi
- Endokrin Sistemi
- Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Solunum Sistemi
- Boşaltım Sistemi
- Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
- Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
- Genetik Şifre - Protein Sentezi
- Fotosentez - Komosentez
- Hücresel Solunum
- Bitki Biyolojisi
- Canlılar ve Çevre

Yorumlar (0)
İlginizi Çekebilir
Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev Umut Alev